ATUL N. CHOTAI

a writer – since 2014


રાજ્ય સરકારની માનવ કલ્યાણ યોજના ગરીબોનાં ઝુપડે રોજગારીનો ઉજાસ પાથરે છે..

ગુજરાત રાજ્યમાં હર હાથ કો કામ મળી રહે તે દિશામાં સરકાર કાર્ય કરી રહી છે ત્યારે ગરીબ ઘરના કુશળતા ધરાવતા વ્યક્તિને તેમની કૈાશલ્યતા મુજબ જો સાધન સહાય મળી રહે તો હાથના હુન્નર કલાના કામણ પાથરી આવક ઊભી કરી શકે છે. આ યોજનામાં આર્થિક રીતે પછાત વર્ગોના સમુહને પુરતી આવક અને સ્વરોજગાર ઉભા કરવા માટે વધારાના ઓજારો – સાધનો આપવામાં આવે છે. આ યોજના ગરીબી રેખાની નીચે જીવતી વ્યંકિતઓ – કારીગરો જેવા કે શાકભાજી વેચનાર, સુથારીકામ, ફેરીયાકામ જેવા ૭૯ ટ્રેડમાં નાના કદના વેપાર ધંધા કરવા સમાજના નબળા વર્ગોનાં લોકો કે જેની કુટુંબની વાર્ષિક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રુપિયા ૪૭૦૦૦/- અને શહેરી વિસ્તાંર માટે રુપિયા ૬૮૦૦૦/- ની હોય તેવા લોકોને આર્થિક આવકમાં વધારો કરવા માટે વ્યવસાય માટે જરૂરી સાધન – ઓજાર સહાય રુપિયા ૫૦૦૦/- ની મર્યાદામાં આપવામાં આવે છે.

ગ્રામ્ય વિસ્તારનાં લાભાર્થીઓ માટે જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ વિભાગની ગરીબી રેખા નીચેની યાદીમાં સમાવેશ થયેલ હોવો ફરજીયાત છે. ૦ થી ૧૬ સ્કોરના લાભાર્થીએ આવકનો દાખલો રજુ કરવાનો રહેતો નથી. શહેરી વિસ્તારમાં અરજદારનાં કુટુંબની વાર્ષિક આવક રુપિયા ૬૮ હજારથી વધુ ના હોય તે અંગેનો મામલતદારશ્રીનો અથવા નગરપાલીકા ચીફ ઓફીસરશ્રી અથવા મહાનગરોમાં અધીકૃત અધીકારીશ્રીનો આવકોનો દાખલો રજુ કરવાનો રહેશે. આ યોજના અંતર્ગત લાભાર્થીને રુપિયા ૫ હજારની મર્યાદામાં સાધન ઓજારોના સ્વરૂપે સહાય અપાય છે.

પાત્રતા ધરવાતા અરજદારે નિયત અરજીપત્રક સાથે પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો, રેશનકાર્ડની નકલ, ઉમરનો પુરાવો, જાતીનો દાખલો, આવકનો દાખલો, ચાલ ચલગતનો દાખલો, ચુંટણીનાં ઓળખપત્રની નકલ સામેલ રાખવાની રહેશે. માનવ કલ્યાણ યોજનામાં ૭૯ ટ્રેડ અંતર્ગત લાભાર્થીની કુશળતા અને વ્યવસાયને પ્રોત્સાહક બની રહે તેવી કીટ સહાય મળી શકે છે. જેમાં સ્વરોજગાર ટુલ કીટમાં દરજીકામ-સિવણકામ- ભરતકામ, ધોબીકામ-ઈસ્ત્રીકામ, સાવરણી-સુપડા અને ટોપલી બનાવનાર, બ્યુટીપાર્લર, પાપડ ઉદ્યોગ, હાથ બનાવટની વેફર સાબુદાણા ચીકી, શાકભાજી ફળ વેચનાર, દાતણ વેચનાર, તેમજ લારી વાળા ફેરીયાની કીટ જોઇએ તો હાથલારીમાં વિવિધ પ્રકારની ફેરી દ્વારા સ્વરોજગાર, મીઠુ-ગોળ કરીયાણા વેચનાર, ઇંડાની લારી, મસાલા યુનિટ, સાયકલ વાળા ફેરીયામાં છત્રી રીપેરીંગ, ફીશ વેચનાર, માછલી પકડવી, મરી મસાલાની ફેરી, બેકરીની આઇટમની ફેરી આઇસ કેન્ડીની ફેરી, તેમજ રીપેરીંગ કામની ટુલ્સ કીટમા સાયકલ રીપેરીંગ, વાયરમેન, પ્લમ્બીંગ, કડીયાકામ, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને કન્ઝયુમર્સ રીપેરીંગ, પેઈન્ટીંગ રંગકામ સાઈનબોર્ડ, મોચીકામ, ઓટો રીપેરીંગ, ફીટર, આર્મેચર મોટર રીવાઈન્ડીંગ, ગેસ સ્ટવ રીપેરીંગ, હેન્ડપમ્પ રીપેરીંગ, ડીઝલ એન્જીન રીપેરીંગ તે જ રીતે ખાદ્ય પદાર્થો અને પીણા વેચનારની ટુલ કીટમાં ચાના સાધનો, દુધ દહીંનાં વેચાણ માટેના સાધનો, ઠડા પીણા વેચાણ માટે, બરફના ગોલા, ફરસાણ, ફ્રેટ જ્યુસ પાન-મસાલા વેચાણનાં સાધનોની ટુલ કીટ, વાળંદકામ, ભવાઇકામ, ડોલ ત્રાસાના સાધનો, લાઈટ ડેકોરેશનનાં સાધનો, લુહારીકામ, સુથારીકામ, રંગ છાપકામ, નેતર વાંસકામ, ફોટો ફ્રેમીંગ, સ્ટીલ ફેબ્રીકેશન, વણાટકામ, બાંધણી કામના સાધનો, અગરબતી બનાવટ, મીણબતી બનાવટ, મોબાઇલ ફોન રીપેરીંગ, ગેસ વેલ્ડીંગ, પગ લુછણીયા બનાવટ, કુંધારીકામ જેવી કુલ ૭૯ પ્રકારની વ્યવસાયીક ટુલકીટ સાધન સહાયના સ્વરૂપે માનવ કલ્યાણ યોજના ગરીબોનાં ઝુપડે પાથરે છે રોજગારીનો ઉજાસ રેલાવી રહી છે. યોજનાનો લાભ લેવા નજીકની જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રની કચેરીનો સંપર્ક સાધવો. (માહિતી બ્યુરો – રાજકોટ) Employment fund and loan for tools by gujarat government for people by District Rural Development Agencies DRDA different small industries and business

Advertisements


For Best Outdoor Photography and Video Shooting Contact Shree Rajubhai Vyas..

Rajesh Vyas

Rajesh Vyas

Shree Rajubhai Vyas is from small village of Laxmipur of Kalavad (Shitla) Taluka Jamnagar District. He had made Rajkot his Karmbhumi since last 25 years.

Rajubhai is engaged in outdoor Photography and Video Shooting Business. He has earned name & fame by his Photography of different events such as Marriage, Birthday Parties, Business and Commercial Events. He undertakes any Photography assignments to cover any events.If you have any such event or planning get in touch with Rajubhai Vyas on his mobile no 99044 38412


Removing of lamination (Delamination) of legal documents and other documents which are useful in our day to day life has become easy..

lamination (Delamination)

lamination (Delamination)

We are maintaining our important documents like Property documents, Power of Attorney, Certificates, Fix Deposits, Shares etc by laminating them for a long period but many lamination create problems in taking loan from the bank because sometimes bank doesn’t considers laminated document as legal document and because of that we becomes helpless. The students who goes aboard and out of country for study purposes faces difficulties in immigration due to laminated documents. Also signing in documents becomes impossible due to lamination in the documents like Bank’s fix deposit, Kishan Vikas Patra, national saving certificate during withdraw.

Since 1978 in Rajkot Shri Jayeshbhai Kinger a very well-known businessman in the field of Spiral binding, Zerox and repairing of zerox machine is engaged with this business has find out a solution to get rid form the problems which occurs due to laminations. According Jayeshbhai he is able to delaminate any kind of laminated document from 40 microns to 125 microns and he is the master person in rajkot who is able to delaminate any kind of laminated documents. so for any problems or work related to laminated documents please contact Shri Jayeshbhai Kinger, Jay Zerox & Laminations, Opp. Kutchh Khavdawada, Near Panchnath Temple, Limda Chowk, Rajkot -360 001(Gujarat) Mobile No : 94272 54342 and 98256 77787.


Sanjay Book & Stationary a well-known and trustable place of stationary products

nylon rubber band

nylon rubber band

Shree Sanjaybhai Cholera is engaged with stationary business since 20 years and having his shop in Jyubeli Market the heart of rajkot city. sanjaybhai is selling office stationary like A 4 Size Paper, nylon rubber band, Box file, Fullscape Book in retail and wholesale.

sanjaybhai’s stationary products are very good quality products and available at reasonable rates so for any kind of requirement in stationary products in retail or wholesale and at reasonable rates contact Shree Sanjaybhai Cholera at Sanjay Book and Stationary, Near Rasikbhai Chevdavala, Opp. Central Bank, Near Jyubeli Vegetable Market, Mahatama Gandhi Road, Rajkot-360 001 (Gujarat) Mobile Number 98245 01610 Between Morning 10 : 00 am to 2 : 00 pm and in Evening 5 : 00 pm to 9 : 00 pm


Joystick Computers is very well known and trustable center for any kind of work related to birth horoscopes..

Joystick Computers is situated in keshod opposite Navdurga Temple is well known for its work related to computer services and birth horoscope. Shri Rajnibhai Javiya who is engaged with this business since 1996 is providing perfect and satisfied service to his customers.

Joystick Computers provides best service in field of computer services and repairing. laptop & printer repairing and Gujarati, Hindi, Sanskrit, English Typing Job work  It also provides best and satisfied service in birth horoscope and making other things like Janam kundali, Varshfal, Faladesh, Kundali, Match Matching etc are available here. For any queries related to above work

you can contact shri Rajnibhai Javiya in office time at Joystick Computers, 1st Floor, Opp. Police station – Navdurga Temple, Junagadh Road, Keshod-362 220 (District – Junagadh) Mobile Number 85307 80264 and whatsup number 98245 09604 and email address is joystickcomputerksd@gmail.com


Jayeshbhai From Rajkot is making Modern and Antique both kinds of Ornaments.

jewelry

jewelry

In Gujarat Rajkot is famous allover India and as well as internationally for its ornaments making from Gold and Silver. Today in the world of Ornaments there is famous name of shri Jayeshbhai Chhatbar who is making ornaments.  from Gold and Silver and having a shop in Rajkot’s well- known Gold Market, Near Darbargadh, Diamond Chambers, 2 nd Floor, Bhavyam Ornaments. Jayeshbhai’s native place and Karambhumi is Rajkot. Jayeshbhai studied B.com and since 50 years he is residing in Rajkot.

Shri Jayeshbhai is making Modern and Antique both kinds of varieties and differents Designs of OrnamentsTo know about different designs and Ornaments varieties or for Purchase please contact on Jayeshbahi’s email address chhatbarjayesh@gmail.com and Cell Number 98248 33136


Visit Once in Topson Tailors for Best Gents Wear..

ramesh naresh kamothi

ramesh naresh kamothi

Topson Tailors & Selection for variety of Gents Suiting, Shirting, Jeans, Kurta, Pajama, Suit, Sherwani Pathani, Safari, etc.

Shri Nareshbhai and Rameshbhai Kamothi of Bilkha of Junagadh District has made Rajkot there Karmabhumi. They have established Topson Tailors & Selection in 1980 in Rajkot near Jansatta Press Chowk. They have earned name & fame in stiching of Suit, Sherwani, Pathani etc. They have developed huge clientale & Friend circle with their stiching skill & wonderful clothing style.They have very friendly customer committed timely delivery and approach. There motto is customer satisfaction and mission is to provide latest and famous clothing to their customer.

So Hurry… and take a visit….

Contact for Topson Tailors and Selection, 1st Floor, Jay Ambica Arcade, Opp. Naklank Dairy, Near Rokadiya Hanuman Temple, Bhilvas Chowk, Rajkot – 360 001 (Gujarat) Cell No : 93741 64570, 94271 66585 email :  kamothiramesh@yahoo.com


Contact Himatbhai for any translation / interpretation / video titling work

Himantbhai Parmar

Himantbhai Parmar

Himatbhai Parmar (64) is a commerce graduate residing in Rajkot, having 20 years experience in Government office. At present working as freelance English to Gujarati & Gujarati, Hindi to English translator Also running a Tiny Project Advisory & Import-Export services with a NGO. Since last 6 years working as a professional translator on full time basis. Contact for any translation / interpretation / video titling work and content writing,

for student and advocate, housewives, industrialists and government recruitment examination on line and off line classes


Mr. Himatbhai H.Parmar, Manvir, 2 – Sakhianagar, Near Air Port Road,

Rajkot – 360 007 (Gujarat) Mobile 099245 76998 E-mail (1) himatbhaiparmar@gmail.com (2) parmarhimatbhai@yahoo.com